4. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS)  Yer : Yalova Tarih : 21-23.MAYIS.2015 Düzenleyen : Yalova Üniversitesi Kongre Merkezi : Rizom Tatil Köyü Organizatör : Web Sitesi : http://www.yalova.edu.tr/umyos Tema: Bölgesel Kalkınmada MYO’ların Rolü Amaç: Tüm mesleki alanlarda yapılan akademik ve idari çalışmaların bir araya getirilmesi, tartışılması ve sektörle paylaşımını sağlamak. Konular: 1- Mesleki Eğitimin Önemi,