Okul terkinin önlenmesine yönelik eğitim politikaları ve uygulamaları Uluslararası Konferansı

tarafından
22

Okul terkinin önlenmesine yönelik eğitim politikaları ve uygulamaları Uluslararası Konferansı

Yer : İstanbul
Tarih : 2-4 Mayıs 2018
Düzenleyen : Maltepe Üniversitesi – Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Kongre Merkezi : Marma Otel, İstanbul
Organizatör : Maltepe Üniversitesi – Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Web Sitesi : http://empaqt.eu/tr/conference.html

DAVET.
Sayın İlgili,

EMPAQT Proje ekibi sizi proje, araştırma, uygulama ve eğitim politikası alanındaki çalışmalarınızı paylaşmak üzere uluslararası konferansa davet ediyor.

Uluslararası Konferans
Okul terkinin önlenmesine yönelik eğitim politikaları ve uygulamaları

Konferans 2-4 Mayıs 2018 tarihleri arasında Marma Otel İstanbul’da yapılacaktır.

Konferans temaları:

• Okul terkinin önlenmesine yönelik Avrupa’daki eğitim politikaları

• Okul terkinin önlenmesi için bir araç olarak “iletişim”

• Dezavantajlı grupların eğitimi için örnek uygulamalar

• Sosyal ve duygusal öğrenme

• Okullarda çalışan psikolojk danışmanların rolleri ve karşılaştıkları zorluklar

• Kapsayıcı bir eğitim için pedagojik formasyon

• Öğrencinin eğitime katılımının arttırılması

• Okul terkinin önlenmesi için kurumların eşgüdümlenmesi

Okul terkinin önlenmesi için pedagojik yöntemler ve diğer çözüm yolları konusunda fikir paylaşımında bulunmak üzere öğretmenler, araştırmacılar, doktora öğrencileri, psikologlar, psikolojik danışmanlar, sosyologlar, sosyal çalışmacılar, eğitim alanında çalışan politika yapıcılar ve karar vericiler, milli eğitim bakanlığı temsilcileri, yerel yönetimler ve tüm ilgililer konferansa davetlidir.

Konferansın dili İngilizce ve Türkçe’dir. Genel toplantılarda simultane çeviri yapılacaktır.

Uygulama projeleri ve ön çalışmalarının sonuçları paylaşılacağı poster olarak sunulabilir.

Konferans katılımcılarına katılım belgesi verilecektir.

Konferansa ev sahipliği yapan kurum:

Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ)

Konferansı düzenleyenler:

• Trakia Universitesi, Bulgaristan

• Center for Creative Training Association, Bulgaristan

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Romanya

• AFP Patronato San Vincenzo, Italya

• Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye

• Maltepe Üniversitesi Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklar için Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOYAÇ), Türkiye

• Malta Universitesi, Centre for Resilience and Socio-Emotional Health, Malta

• Silistra Bölge Eğitim Departmanı, Bulgaristan