FIATA 2014 Dünya Kongresi 

FIATA 2014 Dünya Kongresi 

Yer : İstanbul
Tarih : 13-18.EKİM.2014
Düzenleyen : -FIATA (Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Dernekleri Federasyonu)
-UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği)

Kongre Merkezi : Hilton İstanbul Bomonti Otel
Organizatör : Viking Turizm
Web Sitesi : http://www.fiata2014.org/Anasayfa.aspx

FIATA Dünya Kongresi’ni İstanbul’da ilk kez düzenlediğimizde 2002 yılıydı. Anılarımızın hâlâ taze olduğu kongre, FIATA’nın en iyi toplantılarından birisi olarak hatırlanmaktadır.

O zamanlarda, “Lojistik” Türkiye’de bizler için oldukça yeni bir konseptti. UTİKAD, ülkemizde lojistik kültürünü geliştirmeyi kendisine misyon edinmişti. Üyelerimizle birlikte her platformda lojistik üzerine tartışırken; lojistik kavramını en iyi şekilde nasıl ifade edebileceğimiz, iş süreçlerimizde yaşanan darboğazların ortadan kaldırılmasında ve tedarik zinciri içerisindeki her bir unsurun maliyetlerinin iyileştirilmesinde lojistiği kendi iş faaliyetlerimize nasıl entegre edebileceğimiz tartışmalarımızın temelini oluşturuyordu.

Bu tartışmaların arkasında ise bizleri teşvik eden önemli bir neden vardı; ekonomisini dünyaya entegre ederek, küreselleşmenin faydalarından yararlanarak ve üretim ile dış ticaret hacmini arttırarak ülkemizi makroekonomik düzeye ulaştırmak. Türkiye aynı zamanda Batı’nın en Doğu’su ile Doğu’nun en Batı’sının el sıkıştığı yerde bulunan jeo-stratejik konumu sayesinde Avrasya için bir aktarma merkezi olma potansiyelini taşıyordu.Bugün, lojistik; dünya çapında sürdürülebilir kalkınma ve büyümenin olmazsa olmaz bir parçası haline gelmiştir. Gelişimin tetikleyicisi olan lojistiğin, talebi karşılayabilmek için sürdürülebilir olması da zorunlu hale gelmiştir. Küresel üretimin büyümesi ve şehirleşmenin hızı, lojistiğe daha fazla yatırım yapılmasını ve kapasitesinin artmasını gerekli kılmıştır. Artık, daha fazla karayoluna, demiryoluna, havaalanına, köprüye ve daha fazla lojistik merkezine ihtiyacımız var. Çevresel bilinç çerçevesinde, karayolu taşımacılığından demiryolu ve kısa mesafeli denizyolu taşımacılığına doğru yönelen yeni ticaret güzergahları oluşturmamız gerekiyor. Bu değişimlere paralel olarak, aynı zamanda sektörümüzün insan kaynakları kalitesini de yükseltmemiz lazım.

Tüm bu dinamikler bizleri sektörümüzün nihai hedefi olan “Lojistikte Sürdürülebilir Büyüme” hedefine taşımaktadır.

Bu hedef aynı zamanda, İstanbul’da düzenlenecek FIATA Dünya Kongresi 2014’ün temasını oluşturmaktadır.

İSTANBUL, ne yalnızca ticaret demektir, ne de lojistik üzerine konuşmak için ilgi çekici bir mekândan ibarettir. Burası bir medeniyetler beşiği; Romalıların, Bizanslıların ve Osmanlıların ortak tarihi başkenti ve tüm inançların heyecan uyandıran kesişme noktasıdır.

Sizleri; tarihi, kültürü ve yemekleriyle dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri olan İstanbul’a tüm içtenliğimizle davet ederiz.

Turgut Erkeskin
UTIKAD Yönetim Kurulu Başkanı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir