9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi

yorumsuz
2.356

9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi & 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu

9. UPK & 5. UÇEPS

Yer : Antalya
Tarih : 26-30 Nisan 2017
Düzenleyen : Psikofarmakoloji Derneği
Kongre Merkezi : Susesi Deluxe Hotel & Kongre Merkezi
Organizatör : Global Turizm
Web Sitesi : http://www.psikofarmakoloji2017.org/

DAVET.

Değerli Meslektaşlarımız,

Psikofarmakoloji Derneği tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 5. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu (9. UPK & 5. UÇEPS), 26-30 Nisan 2017 tarihleri arasında Belek, Susesi Otel’ de gerçekleştirilecektir. Psikofarmakoloji Derneği (PD), bölgenin coğrafi, tarihi ve kültürel merkezi olan Türkiye’de, psikofarmakoloji ve nörobilim alanında öncü bir profesyonel topluluktur. “Beyin Aklımızda” sloganı ile, PD beyin işlevleri ve insan davranışlarını anlamadaki gelişmelerin tedavilere daha iyi yansıtılması ve bu alandaki toplumsal bilincin geliştirilmesi çabalarına bir örnektir.

Çünkü, PD’nin temel amacı psikiyatrik hastalıkların bilimsel temelinin daha iyi anlaşılması için psikofarmakoloji ile diğer ilgili disiplinler arasında iletişim ve işbirliği kolaylaştırmaktır. Bu hedefe ulaşmak için; bilimsel toplantılar düzenlemekte, araştırma ve eğitimi ve bilimsel dergiler ve kitapların yayınlanmasını teşvik etmektedir.

Bu bilimsel toplantılardan en önemlilerinden birisi de Uluslararası Psikofarmakoloji Kongreleri ve Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumlarıdır. Bu kongrelerden bu yılki 9. UPK & 5. UÇEPS kongremizin teması olarak “Beyni Daha İyi Anlamak için Bilginin Paylaşımı” belirlendi.9. UPK & 5. UÇEPS, seçkin yerel ve uluslararası konuşmacıların katkılarıyla, katılımcılar için psikofarmakoloji, biyolojik psikiyatri, nörobilim, nörogörüntüleme gibi konularda bilgilerini yenileme, güncelleştirme ve geliştirmeleri, ayrıca tüm psikiyatrik bozukluklar için bakım standartlarını geliştirmeleri için olağanüstü bir fırsat sunacaktır. 9. UPK & 5. UÇEPS, en yetkin ulusal ve uluslararası konuşmacılarla interaktif bir platform oluşturarak onların günlük pratikte karşılaşılan sorunlarla ilgili kendi çözüm önerilerini ve deneyimlerini paylaşmalarını, katılımcıların sorular sormasını teşvik ederek tedaviye dirençli olgularda yeni klinik verileri temel alarak özgün yaklaşımlar geliştirilmesine de aracılık edecektir.

Ayrıca farmakolojik olmayan psikiyatrik tedaviler ve bunların yönetim standartları ile ilgili sunum ve tartışmalar düzenleyip, psikiyatrik tedavide entegrasyon konusuna katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Daha önceki kongrelerimizde olduğu gibi seçkin ulusal ve uluslararası bilimciler psikofarmakolojideki en son gelişmeleri konferanslar, paneller, ikili/ çoklu tartışmalar ve uydu sempozyumlar ile aktaracaklardır. Ayrıca değerli katılımcılarımız için çeşitli çalıştay, uzmanla buluşma toplantıları ve sertifika kursları düzenlenecektir. Sunum yapmak üzere kabul edilmiş bildiriler ise SCI-E (Science Citation Index-Expanded) ile indekslenen Klinik Psikofarmakoloji Bülteni özel sayısında yayınlanacaktır. Poster jürisi tarafından seçilecek olan 3 poster bildiriye ‘Psikofarmakoloji Derneği Araştırma Teşvik Ödülleri’ verilecektir.

Sizleri 9. UPK & 5. UÇEPS’na davet ederken; bir yandan kongrenin ufuk açan bilimsel programından yararlanmanızı, diğer yandan da antik kalıntılarıyla Antalya’mızın iki bin yılı aşan tarihinin yanında, Expo 2016 Antalya Fuarı gibi postmodern güzelliklerini keşfetme fırsatınız olacağını mutlulukla belirtmek isteriz.

Sizleri Türkiye’nin ve Akdeniz’in incisi Antalya’da karşılamayı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

9. UPK & 5. UÇEPS Düzenleme Kurulu


Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 4 Eylül 2016

Konu hakkında yorumunuzu yazın