7. Ulusal Anksiyete Kongresi 

tarafından
453

7. Ulusal Anksiyete Kongresi 

Yer : Girne / K.K.T.C.
Tarih : 18-21.EYLÜL.2014
Düzenleyen : Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Kongre Merkezi : Acapulco Otel & Kongre Merkezi
Organizatör : Serenas Turizm
Web Sitesi : http://www.anksiyete2014.org/

Akılcı ilaç kullanımı kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda, en uygun maliyetle ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde 2012 yılında yapılan bir çalışmaya göre hem psikiyatri ilaçlarının kullanımı hem de psikiyatri başvurularının arttığı saptanmıştır. IMS (Intercontinental Marketing Services) verilerine göre, Türkiye’de son beş yılda antidepresan kullanımı yüzde 65 oranında artmış gibi görünmektedir. 2005’te yaklaşık 20 milyon kutu olan kullanım, 2010 yılında 34 milyon kutuyu geçerken; 2005 yılında kişi başına düşen antidepresan sayısı 0.29 kutu iken 2010 yılında bu rakam 0.45’e yükselmiştir. Sağlık Bakanlığı’na başvuran hasta potansiyeli 2000’li yılların başında yükselişe geçerek 2009 yılında her bir psikiyatriste ayda toplam 500 hasta düştüğü bildirilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü (SAGEM), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) sağlık hesapları sistemine uygun olarak üretilen, sağlık harcamaları ilgili araştırmasında elde edilen verilere göre, 1999 yılında 4,9 milyar düzeyinde olan toplam sağlık harcaması, 2011 yılında 76 milyar TL’ye düzeyine yükselmiş olduğu ve toplam sağlık harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 1999 yılında yüzde 4,8 iken 2011 yılında bu oran yüzde 5,9’a çıktığını saptamıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Türkiye’de sağlık harcamaları ve ilaç giderleri 2011’de %2,7’lik artışla 15. Milyar TL’yi aştığını açıklamıştır

Piyasadaki ilaç sayısının hızlı artışı, ilaç kullanımına bağlı risklerin çoğalması, gittikçe yükselen ilaç harcamaları, ilaçların akılcı olmayan kullanılışları ve bireylerin gitgide artan otonomisi sonucunda akılcı (rasyonel) ilaç kullanımı (AİK) üzerinde önemle durulması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Akılcı tedavi (ilaç kullanımı) hastada ki sorunun doğru değerlendirilmesi (doğru tanı), sonra var olan ilaç veya psikoterapi seçeneklerinden duruma (hastalığın patofizyolojik mekanizmalarına, etyolojisine ve hatta mümkünse korumaya yönelik) özgül, etkili, güvenilir olan(lar)ın seçilerek, ekonomik yanıda göz önüne alınarak hastanın ve hastalığın özelliklerine uygun dozda, yeterli sürede uygulanması anlamına gelmektedir.

Akılcı olmayan ilaç kullanımı, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin önemli bir sağlık sorunudur ve düzeltilmesi güç bir alışkanlık olarak kabul edilmektedir. Gereksiz ve yanlış ilaç uygulaması ölümle de sonlanabilen birçok sağlık sorununa sebep olabilmektedir.

Psikiyatride akılcı ilaç tedavisi yansıra akılcı psikoterapide önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasal düzenlemelerde ki boşluklardan yararlanarak piyasada açılan birçok merkezde psikoterapi uygulandığı iddia edilmektedir. En az akılcı olmayan ilaç tedavisi kadar önemli bir sorun olan akılcı olmayan psikoterapi uygulamaları da hastaya zarar verebilmektedir.

2014 yılında gerçekleştireceğimiz 7.Anksiyete bozuklukları kongresinde Türkiye’den ve yurtdışından seçkin bilim insanları, Psikiyatride hem görülme sıklığı, hem de yol açtığı işlevsellikte ki bozulma ve yeti kaybı nedeniyle ilk üç sırayı alan anksiyete bozuklukları, duygudurum bozuklukları ve şizofrenide etiyoloji, genetik, fizyopatoloji, fenomenoloji, klinik zorluklar ve akılcı ilaç ve akılcı psikoterapi konularında ki en son gelişmeleri, paneller ve çoklu tartışmalar ile gündeme taşıyacaklardır.

Katılımcıların teorik olduğu kadar pratik kullanımlarına ışık tutacak son bilgilerin interaktif bir biçimde ele alınacağı Kıbrıs Girne’de 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında yapılacak 7.Anksiyete Bozuklukları Kongresine , her zamanki gibi destek ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Nesrin DİLBAZ
Kongre Başkanı

Prof. Dr. Oğuz KARAMUSTAFALIOĞLU
Kongre Eşbaşkanı