5. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 

5. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 

Yer : Mersin
Tarih : 15-17.EKİM.2014
Düzenleyen : Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Kongre Merkezi : Mersin Üniversitesi Prof.Dr.Uğur Oral Kültür Merkezi
Organizatör :
Web Sitesi : http://karsilastirmaliedebiyat.mersin.edu.tr/tr/

Saygıdeğer Meslektaşlarımız,

Kasım 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesinde gerçekleştirilen “IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nde kararlaştırıldığı ve kongre sayfasında da ilan edildiği gibi;

V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 15-16-17 Ekim 2014 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.

Devingenlik (Mobility) çağdaş kültürün önemli bir özelliğidir. Farklı kültürler arasındaki devingenliğin göstergeleri olan kültürlerarası, edebiyatlararası, disiplinlerarası, sanatlararası ilişkiler karşılaştırmalı edebiyat biliminin temel araştırma alanlarıdır. Bu niteliğiyle karşılaştırmalı edebiyat bilimi, ulusal edebiyatların diğer ulusal edebiyatlarla, bilimlerle, sanatlarla karşılıklı etkileşimini araştırırken, aslında uluslar arasındaki kültürel temasları, ilişkileri, karşılaşmaları, geçişleri, kopuşları, karışımları, yenileşmeleri ortaya çıkarır; bir edebiyat eleştirisi, bir edebiyat tarihi olarak genel edebiyat bilimine katkı sağlar.Bu noktadan hareketle, “V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nin başlığını “YEREL BAĞLAMLAR, KÜRESEL YAKINLIKLAR: Edebiyatta, Kültürde ve Sanatta Geçişler, Kopuşlar, Yenileşmeler” olarak belirledik. Bu başlığın esin kaynağı Anadolu’nun yerel kültürel renklerinin yazarı Yaşar KEMAL ve kültürel aktarımın küreselliğine vurgu yapan sosyolog Pierre BOURDIEU’dur.

Ülkemizde “Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi” artık gelenekselleşmiştir. Bu bilim dalının kongre düzeyinde gelenekselleşmesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Bölümlerinin ve nitelikli araştırmaların sayısının artması, ülkemizde edebiyat araştırmalarına yeni kavramların, yeni anlayışların girmesi, yeni ufukların açılması, edebiyat bilimi alanındaki tartışmalara düşünsel katkının zenginleşmesi açısından sevindiricidir.

Dünya edebiyatı içinde güçlü bir Türk edebiyatı geleneği, her ulusal edebiyatta görülmeyen çeviri deneyimi, ödünçleme ve alımlama çeşitliliği vardır. Bu etkileşim çeşitliliği, yenileşme deneyimleri üretken bir tartışma ortamı yaratmaktadır. “V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nde bu süreçlerin geçiş, kopuş ve yenileşme çerçevesinde tartışılmasının, Türk edebiyatının dünya edebiyatı bağlamında araştırılmasına, Türk edebiyatının genel ve karşılaştırmalı edebiyat bilimi alanında tanınmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bu inançla, kültürlerarası, edebiyatlararası, disiplinlerarası ve sanatlararası anlayışla çalışmalarını yürüten değerli meslektaşlarımızı Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi’nce düzenlenen V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresine davet ediyoruz.

Saygıyla duyuruyoruz.

Doç.Dr. Cemal SAKALLI
Düzenleme Kurulu Adına

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir