2. Sağlık Ekonomisi Kongresi 

tarafından
382

2. Sağlık Ekonomisi Kongresi 

Yer : Ankara
Tarih : 4-5.ARALIK.2014
Düzenleyen : Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD)

Kongre Merkezi : HiltonSA Otel Ankara
Organizatör : Ventio Organizasyon
Web Sitesi : http://www.sepd.org.tr/SEPD2014/

Sağlık Sektörünün Değerli Mensupları,

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği (SEPD), 25 Eylül 2009 tarihinde “sağlık ekonomisi ve politikası alanında teorik ve pratik kapasitenin gelişimine katkıda bulunmak” amacı ile kurulmuştur. Türkiye’de sağlık ekonomisi ve politikası alanlarında çalışan kişi ve kurumları bir araya getiren, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapan, sağlık ekonomisi ve politikası alanına yön veren, araştırma, toplantı ve eğitimler yoluyla hem kamu hem de özel sektörde bu alanların gelişimine liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak hedefi çerçevesinde, öncelikli olarak bilimsel toplantılar ve yayınlar aracılığı ile faaliyette bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk toplantısını 17-18 Şubat 2011 tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği “Sağlık Hizmetlerinde Ödeme Yöntemleri Sempozyumu” ile gerçekleştirmiştir. Sempozyumda Türkiye’de ve uluslararası literatürde alanları ile ilgili olarak önemli bir yere sahip bilim adamları, sağlık hizmetlerinde ödeme yöntemlerini tartışmış ve tüm tarafların katılımı ile oluşan panellerde hastane, ilaç ve tıbbi malzeme geri ödeme yöntemleri her yönüyle ele alınmıştır.

Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği olarak 2012’nin son çeyreğinden başlayarak her iki yılda bir “Sağlık Ekonomisi Kongresi” düzenleyerek Türkiye’de sağlık ekonomisi disiplini kuram ve uygulamalarının gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 4-5 Aralık 2014 tarihlerinde Ankara’da “II.Sağlık Ekonomisi Kongresi”ni düzenliyoruz. Ayrıca sağlık ekonomisinin farklı konularında sertifikalı kurslarımızda olacaktır. II. Olağan Genel Kurulumuz`da Aralık 2014`de yapılacak kongremizden itibaren sağlık ekonomisinin gelişmesine desteklemek amacıyla başarılı çalışmalara “Fahreddin Tatar Sağlık Ekonomisi ve Politikası Ödülü”nün verilmesine kararlaştırılmıştır.

Bu hedefi aynı heyecanla paylaştığından emin olduğumuz siz sayın sektör mensuplarının kongreye katkı ve katılımlarını beklediğimizi belirtmek isterim. Kongremiz poster ve sözlü bildiri kabulüne başlamıştır. Kongre hazırlıkları ilerledikçe detayları web sayfamız ve diğer iletişim araçlarından sunacağız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Mehtap Tatar
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Derneği Yönetim Kurulu Başkanı