1. Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu

tarafından
424

1. Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu

Yer : Antalya / Kumluca
Tarih : 19-22.KASIM.2014
Düzenleyen : Ziraat Ajansı
Kongre Merkezi :
Organizatör : MSK Fuarcılık
Web Sitesi : http://domatessempozyumu.org/

Değerli meslektaşlarım,

Ürün bazlı ihtisas fuarları çerçevesinde yapılacak ilk sempozyum olan “Domates Yetiştiriciliğinde Entegre Ürün Yönetimi Sempozyumu” 19-20-21-22 Kasım 2014 tarihlerinde Kumluca/ANTALYA’da yapılacaktır.

Sempozyumda domates yetiştiriciliğinde sorun olan zararlılar, hastalık etmenleri, yabancı otlar ve parazit bitkiler ile entegre mücadele konularında yapılmış bilimsel nitelikli araştırmalar değerlendirilecektir. Yapılan çalışmalar sözlü veya poster bildiriler olarak sunulabilecektir. Sunuların seçimi ve değerlendirilmesi Sempozyum Bilim Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

Sempozyuma katkı veren bilimsel dernekler:

Türkiye Biyolojik Mücadele Derneği

Katılımınızla ülke tarımına olduğu gibi domates yetiştiriciliğinde entegre mücadele çalışmalarına da büyük katkılar vermiş olacağınıza yürekten inanmaktayım. Sempozyum düzenleme kurulu adına sizleri Domates yetiştiriciliğinde Entegre Mücadele Sempozyumu’na davet etmekten büyük onur ve mutluluk duymaktayım.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına

Prof. Dr. İsmail KARACA